História vzniku a výroby šijacích strojov vo svete

História: v  roku 1810 nemec Balthasar Krems vymyslel  samočinný stroj na šitie čiapok. Kremsov vynález nebol patentovaný, lebo nikdy nebol plne funkčný.Rakúsky krajčír, Josef Madersperger urobil viacero pokusov na výrobu šijacieho stroja a jeho stroj bol patentovaný v roku 1814. Všetky  jeho pokusy boli označené ako nefunkčné. V roku 1804, bol udelený vo Francúzku patent  Thomasovi Stonovi a Jakubovi Hendersonovi na stroj, ktorý napodobňoval ručné šitie. V tom istom roku bol udelený patent Scott John Duncanovi za vynález vyšívacieho stroja s viacerými ihlami. Oba vynálezy však prepadli a čoskoro boli zabudnuté. V Amerike v roku 1818, bol vynájdený Johnom Adams Dogem a Johnom Knowlesom prvý šijací stroj.

Ich stroj však dokázal vytvárať len krátke stehy. Prvý funkčný šijací stroj bol vynájdený francúzskym krajčírom Barthelemy Thimonnierom v roku 1830. Thimonnierov stroj používal len jednu niť a háčikovú ihlu, čím vytváral retiazkový steh, aký sa používal pri vyšívaní. V roku 1833, Walter Hunt zostrojil v amerike prvý funkčný šijací stroj. Neskôr stratil záujem o vynález z obavy, že pripraví veľa ľudí o prácu. Jeho vynález však nebol nikdy patentovaný. Až v roku 1846 bol udelený prvý americký patent americkému vynálezcovi Elias Howerovi za techniku dvoch nití z dvoch rozdielnych zdrojov. Howerov stroj mal ihlu s okom na hrote. Ihla bol tlačená cez látku a vytvárala očko na druhej strane cez ktoré prechádzal člnok s druhou niťou a tak vznikal zámkový steh. Elias Howe sa neskoršie stretol s problémami chrániť svoj vynález pred konkurenciou, čo sa mu ani nepodarilo. Jeho zariadenie na tvorbu zámkového šitia bolo nakoniec rozvinuté ďalším vynálezcom. Isaac Singer vynašiel mechanizmus na pohyb ihlovej tyče smerom hore a dole a Allen Wilson vyvinul rotačný člnok. Veľkovýroba šijacieho stroja sa začala až vtedy, keď roku 1850 Isaac Singer skonštruoval prvý komerčne úspešný šijací stroj.

História

História