Servisné centrá

 

Nemáte v blízkosti bydliska servis šijacích strojov ?
Nevadí, zavolajte nám a šijací stroj vyzdvihneme priamo u vás a opravený Vám ho prinesieme späť !
mobil: 0948 333 030 (platí pre celé územie Slovenska)

 

Prevzatie zákazky

  • zákazník môže šijací stroj alebo iné zariadenie priniesť do servisu alebo na zberné miesto osobne, prípadne ak nemá dostupný servis a ani zberné miesto
  • vyzdvihneme šijací stroj priamo u zákazníka a následne opravený šijací stroj prinesieme späť k zákazníkovi
  • pri prevzatí zákazky v zberni alebo priamo v servise účtujeme zálohu minimálne 5,- eur
  • následne zákazník bude informovaný o cene za opravu
  • záloha bude odpočítaná od ceny za vykonanú opravu
  • ak zákazník zruší servisný zásah ešte pred vykonaním servisných prác záloha nebude vrátená (záloha pokrýva náklady na zistenie závady, telefonické
  • oznámenie zákazníkovi ceny za opravu, odvoz zo zberne a dovoz šijacieho stroja do zberne).
  • Pri vrátení zariadenia bez vykonania servisu priamo na adresu zákazníka, zákazník uhradí len prepravu do servisu a späť k zákazníkovi

Objednávka servisu

Meno (povinné)

Email (povinné)

Telefón(povinné)

Adresa(povinné)

Popis